Pobožnost pěti prvních sobot

Blahoslavená Panna Maria řekla: „Oznam Mým jménem, že slibuji být nápomocna ve chvíli smrti, se všemi nutnými milostmi ke spáse, všem těm, kteří se o první sobotě pěti po sobě jdoucích měsíců vyzpovídají, přijmou Svaté přijímání, odříkají pět desátků růžence a budou Mi dělat společnost po patnáct minut, přičemž budou rozjímat nad patnácti tajemstvími růžence s úmyslem dostiučinění.

Zjevení ve Fatimě

V roce 1917 se Blahoslavená Panna Maria zjevila třem malým dětem ve Fatimě v Portugalsku, aby dala – skrze ně lidstvu – nebeské řešení pro mír v moderním a válkou zmítaném světě.

Polovina tohoto řešení závisí na tom, aby papež zasvětil Rusko, ale druhá půlka záleží na tom, aby mnoho katolíků vykonalo „smírnou pobožnost za hříchy spáchané vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie o první sobotě po pět po sobě jdoucích měsíců“.

Aby Panna Maria povzbudila katolíky vykonat tyto smírné pobožnosti, opět se 10. prosince 1925 zjevila jednomu z dětí a učinila následující úžasnou nabídku. Řekla: Oznam Mým jménem, že slibuji být nápomocna ve chvíli smrti, se všemi nutnými milostmi ke spáse, všem těm, kteří se o první sobotě pěti po sobě jdoucích měsíců vyzpovídají, přijmou Svaté přijímání, odříkají pět desátků růžence a budou Mi dělat společnost po patnáct minut, přičemž budou rozjímat nad patnácti tajemstvími růžence s úmyslem dostiučinění.“ Tento příslib je zárukou všech milostí nutných ke spáse!

Nejskvělejší nabídka všech dob!

Vše, co je potřeba, je trocha VÍRY: Abych vykonal pobožnost prvních pěti sobot, musím věřit, že existuje nebe, že Naše Paní Fatimská pro nás může získat spásu a že učinila tento úžasný příslib – Církev říká, že tak učinila. Trocha POKORY: Skrze svou Matku po nás Bůh požaduje překvapivě málo, aby nám byla zaručena věčná spása. Požaduje však po nás to málo, co požaduje. (Jan 3:30) Trocha ÚSILÍ: Vše, co potřebujete pro věčné blaho, je být pokřtěný katolík a vykonat pobožnost pěti prvních sobot.

Čtyři podmínky pobožnosti pěti prvních sobot:

  1. SVATÁ ZPOVĚĎ – může být vykonána v rozmezí 8 dní před první sobotou nebo po ní, pokud je Svaté přijímání přijato ve stavu posvěcující milosti.
  2. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – má být vykonáno o první sobotě nebo může být vykonáno v neděli po této sobotě z jakéhokoliv spravedlivého důvodu schváleného knězem. Totéž se vztahuje na růženec a rozjímání.
  3. SVATÝ RŮŽENEC – musí se správně odříkat obvyklý růženec s pěti tajemstvími, přičemž člověk rozjímá o každém z tajemství, jež se modlí.
  4. ROZJÍMÁNÍ – patnáctiminutové rozjímání může být o kterémkoliv nebo o všech tajemstvích, Naše Paní však žádala, abychom rozjímali o každém z 15 tajemství alespoň jednou během pěti prvních sobot. Protože Naše Paní hovořila o těch, kteří „Mi budou dělat společnost“, měli bychom myslet na Její účast v každém tajemství, jež jsme si zvolili k rozjímání.

Důležitost nápravy

Aby uctil Blahoslavenou Matku, trval Náš Pán na splnění dvaceti podmínek s úmyslem vykonat smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za záplavu hříchů páchaných dnes vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Náš Pán stanovil pět smírných prvních sobot na dostiučinění za pět druhů urážek a rouhání vůči Panně Marii:

  1. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Neposkvrněnému Početí.
  2. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu trvalému Panenství.
  3. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Božskému a duchovnímu Mateřství.
  4. Za zneuctívání a odmítání Panny Marie v Jejích svatých obrazech.
  5. Za rouhání těch, kteří se veřejně snaží vštípit do srdcí dětí lhostejnost, pohrdání, nebo dokonce nenávist k Neposkvrněné Panně.

Šiřte pobožnost s námi!

A přispějte ke spáse duší!

A získání milostí!A nezapomeňte prosím sdílet tuto stránku!


Seriál Zapomenutá fatimská pobožnost

Díl 1.

Další kvalitní katolická literatura

Kristova
královská vládaKristova královská vláda
Poučení o generální zpovědi Poučení o generální zpovědi
Svatá
FiloménaSvatá Filoména